Act Svenska kyrkan

Svenska kyrkans vision för det internationella arbetet är helad skapelse och mänsklighet i samhörighet, rättvisa, frihet och fred. Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans bistånds- och utvecklingsaktör. Genom effektivt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingsarbete och globalt påverkansarbete arbetar vi tillsammans med partners över hela världen för att rädda liv, förändra liv och förändra världen. Det har stor spännvidd, från arbete med långsiktigt utvecklingssamarbete humanitära insatser och påverkansarbete på lokal och global nivå. Svenska kyrkan är medlem i Action by Churches Together (ACT) som är en global allians för kyrkor och kyrkorelaterade organisationer, med fler än 130 medlemmar i mer än 120 länder.

Act Svenska kyrkan som har cirka 100 anställda på huvudkontoret i Uppsala och på olika ställen runt om i världen är en del av Svenska kyrkan med en stark lokal förankring runt om i Sverige med tusentals engagerade i församlingar och stift.

Act Svenska kyrkan söker Regional Representant till Zimbabwe

Om tjänsten

Som regional representant med placering i Zimbabwe är ditt huvudsakliga uppdrag att verka för och representera Svenska kyrkans Internationella arbete. Tjänsten innehåller ett flertal specificerade och kvalificerade arbetsuppgifter som till stor del handlar om att bygga, utveckla och stärka hållbara relationer till partner och företräda Svenska kyrkan gentemot kyrkor och i ekumeniska sammanhang, internationella representationer, ambassader samt de organisationer och nätverk där den är engagerad, t ex LVF, ACT-forum, EU och Sida. Uppdrag och samverkan inom övriga program i Afrika kan ingå, bland annat till följd av den intressanta programutvecklingen som pågår under hösten 2022 som även kan innebära en större regional närvaro i respektive region. 

Utvecklingen av landprogrammet i Zimbabwe har speciellt fokus på Rättvis fred, Hållbar försörjning, Teologi och utveckling.  I dialog med partner och nätverk vidareutveckla kapaciteten för ett rättighetsbaserat arbete. Läs gärna mer i Act Svenska kyrkans strategiska plan.

Arbetsuppgifter

Som Svenska kyrkans representant skall du ta aktiv del i de sammanhang där dialog med partner och andra relevanta aktörer sker. Samverka nära med kollegor, handläggare och chef på kansliet i Uppsala. Skapa god kännedom om partner för att bidra till att beslut som fattas är välgrundade utifrån lokala förhållanden. Hålla Internationella avdelningen uppdaterad om den religiösa, politiska, ekonomiska och sociala situationen i land och region liksom om aktuella humanitära frågor. Göra besök till strategiskt valda projekt i samråd med handläggare. Identifiera och vara ett stöd till handläggare i Uppsala kring ansökningar av medel från EU, lokalt Sida-kontor och andra finansiärer. Vara stöd till partner i att förstå Svenska kyrkans regler för projektstöd, ansvarstagande etc. Delta i samtal och möten om övergripande utvecklings- och påverkansfrågor. Regelbundet rapportera till Afrikaenheten och programansvarig på Kyrkokansliet och delta på dess möten. Bidra till kommunikationsarbetet i Sverige om Svenska kyrkans internationella arbete. Vara en resurs och kontaktperson i relationerna mellan stift i regionen, i Sverige och i de ekumeniska sammanhangen för Svenska kyrkan. Bidra till Svenska kyrkans analys- och påverkansarbete som gäller regionen. Bistå inkluderingen av genusrättvisa i verksamheten.

Beroende på om hur organisationsutvecklingen och programrevideringen under 2022 utvecklas kan även någon eller flera av utlandstjänsterna som Regional Representant att omfatta ledning- och chefsuppgifter i framtiden. Det kan även omfatta uppgifter att bygga arbetsteam och regionala/nationella kontor.

Vem är du?

Vi söker dig som har väldokumenterad erfarenhet av att jobba och befinna dig i ekumeniska sammanhang. Du har flerårig erfarenhet av bistånds- och utvecklingsarbete samt internationell stationering, med fördel från Sub-Sahara Afrika. Du har akademisk utbildning på lägst mastersnivå eller motsvarande, inom relevant fokusområde och kunskap om och erfarenhet av utvecklingssamarbete, gärna inom SRHR och Genusrättvisa, Teologi och utveckling eller Rättvis fred. Det är nödvändigt att du har erfarenhet av att arbeta i team och nätverk samt att du kan representera Svenska kyrkan i samtal om teologi och teologisk utbildning. God kommunikationsförmåga såväl muntlig som skriftlig i engelska och svenska, ha kulturell känslighet och diplomatisk förmåga. Erfarenhet av chefs- och ledarskap med goda vitsord efterfrågas till vissa tjänster och vunnen inom civilsamhällesorganisation.

Resor ingår i tjänsten. Körkort för bil krävs.

Meriterande är kunskap i nationellt språk relevant för landet.

Vi tror vidare att du känner Svenska kyrkans Internationella verksamhet väl och förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan och delar våra värderingar som kännetecknas av varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet. Läs mer om vår värdegrund här.

Speciella krav avseende visering och arbetstillstånd i placeringslandet kan påverka urvalet i rekryteringen, precis som tillgång till lämpliga skolor eller säkerhet för anställda och eventuellt medföljande.

Vi erbjuder

Visstidsanställning på heltid med 2-3 år kontraktstid initialt. Tillträde planeras under hösten 2022 eller början av 2023.

Anställning förutsätter att hälsostatus möjliggör försäkring och att myndigheter i Zimbabwe godkänner erforderliga tillstånd.

Vi hoppas du vill jobba med oss

Vill du veta mer hör du av dig till enhetschef Peter Karlsson Sjögren eller 072-710 7308.

Fackliga företrädare, Nathalie Töpperwien Blom Vision, Malin Andrén Akavia och Andreas Sandberg KyrkA.

Välkommen med din ansökan via länken nedan senast den 9 oktober 2022.

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2022 eller vår 2023
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Zimbabwe
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2022/252
Kontakt
  • Lena Burén, 018-169500
Publicerat 2022-09-21
Sista ansökningsdag 2022-10-09
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb